Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Poslední aktualizace: říjen 05, 2021

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují naše zásady a postupy týkající se shromažďování, používání a zveřejňování vašich informací při používání služby a sdělují vám vaše práva na soukromí a jak vás zákon chrání.

Vaše osobní údaje používáme k poskytování a vylepšování Služby. Používáním Služby souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Výklad a definice

 

Výklad

Slova, jejichž počáteční písmeno se používá velkými písmeny, mají význam definovaný za následujících podmínek. Následující definice mají stejný význam bez ohledu na to, zda se vyskytují v jednotném nebo množném čísle.

Definice

Pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů:

Účet znamená jedinečný účet vytvořený pro vás pro přístup k naší Službě nebo k jejím částem.

O Společnosti (v této smlouvě označované jako „společnost“, „my“, „nás“ nebo „naše“) BitConnect.

Společnost je pro účely GDPR správcem údajů.

Cookies jsou malé soubory, které jsou umístěny na vašem počítači, mobilním zařízení nebo jiném zařízení webovým serverem a obsahují mnoho informací o historii vašeho prohlížení na tomto webu.

Země: odkazuje na: Spojené království

Řadič dat, pro účely GDPR (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) označuje společnost jako právnickou osobu, která sama nebo společně s ostatními určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

Přístroj znamená jakékoli zařízení, které má přístup ke Službě, jako je počítač, mobilní telefon nebo digitální tablet.

Osobní údaje je jakákoli informace, která se týká identifikované nebo identifikovatelné osoby.

Pro účely GDPR se Osobními údaji rozumí jakékoli informace, které se vás týkají, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor nebo jeden či více faktorů specifických pro fyzické, fyziologické, genetické, mentální, ekonomické, kulturní nebo sociální identita.

Servis odkazuje na web.

Poskytovatel služeb znamená jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu, která zpracovává údaje jménem společnosti. Vztahuje se na společnosti třetích stran nebo jednotlivce zaměstnané Společností k poskytování Služby, k poskytování Služby jménem Společnosti, k poskytování služeb souvisejících se Službou nebo k pomoci Společnosti při analýze způsobu využívání Služby. Pro účely GDPR jsou poskytovatelé služeb považováni za zpracovatele údajů.

Použití dat odkazuje na data shromažďovaná automaticky, buď generovaná použitím služby nebo ze samotné infrastruktury služeb (například doba trvání návštěvy stránky).

webová stránka odkazuje na BitConnect, přístupné z https://www.bitconnect.co

Vy se rozumí jednotlivec, který přistupuje ke Službě nebo jej používá, nebo společnost nebo jiná právnická osoba, jejímž jménem tato fyzická osoba přistupuje ke Službě nebo ji využívá, podle toho, co je relevantní.

Podle GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) můžete být označováni jako Subjekt údajů nebo jako Uživatel jako jednotlivec používající Službu.

Shromažďování a používání vašich osobních údajů

Typy shromážděných údajů

Osobní údaje

Při používání naší služby vás můžeme požádat, abyste nám poskytli určité osobní údaje, které lze použít k tomu, abychom vás mohli kontaktovat nebo identifikovat. Informace umožňující identifikaci osob mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny na:

E-mail

Jméno a příjmení

Telefonní číslo

Použití dat

Použití dat

Data o používání se shromažďují automaticky při používání služby.

Údaje o používání mohou zahrnovat informace, jako je adresa internetového protokolu vašeho zařízení (např. IP adresa), typ prohlížeče, verze prohlížeče, stránky naší služby, které navštívíte, čas a datum vaší návštěvy, čas strávený na těchto stránkách, jedinečné zařízení identifikátory a další diagnostická data.

Když přistupujete ke Službě prostřednictvím mobilního zařízení nebo prostřednictvím mobilního zařízení, můžeme určité informace automaticky shromažďovat, včetně, ale neomezujícím se na typ mobilního zařízení, které používáte, jedinečné ID vašeho mobilního zařízení, IP adresu vašeho mobilního zařízení, váš mobilní telefon operační systém, typ mobilního internetového prohlížeče, který používáte, jedinečné identifikátory zařízení a další diagnostická data.

Můžeme také shromažďovat informace, které váš prohlížeč odešle, kdykoli navštívíte naši Službu nebo když přistupujete ke Službě prostřednictvím mobilního zařízení nebo prostřednictvím mobilního zařízení.

Technologie sledování a soubory cookie

Ke sledování aktivity v naší službě a ukládání určitých informací používáme soubory cookie a podobné technologie sledování. Používané sledovací technologie jsou majáky, značky a skripty ke shromažďování a sledování informací a ke zlepšování a analýze naší služby. Mezi technologie, které používáme, patří:

 • Soubory cookie nebo soubory cookie prohlížeče. Cookie je malý soubor umístěný ve vašem zařízení. Svému prohlížeči můžete dát pokyn, aby odmítl všechny soubory cookie nebo aby označil, kdy je soubor cookie odesílán. Pokud však nepřijmete soubory cookie, nebudete moci některé části naší Služby používat. Pokud jste neupravili nastavení svého prohlížeče tak, aby odmítal soubory cookie, může naše služba používat soubory cookie.
 • Flash cookies. Některé funkce naší Služby mohou využívat místní uložené objekty (nebo Flash Cookies) ke shromažďování a ukládání informací o vašich preferencích nebo vaší aktivitě v naší službě. Soubory Flash Cookies nejsou spravovány stejným nastavením prohlížeče, jaké se používá pro soubory cookie prohlížeče. Další informace o tom, jak můžete odstranit soubory cookie Flash, naleznete v části „Kde mohu změnit nastavení pro deaktivaci nebo odstranění místních sdílených objektů?“ Dostupné v https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_
 • Webové majáky. Některé části naší Služby a naše e-maily mohou obsahovat malé elektronické soubory známé jako webové majáky (označované také jako jasné gify, pixelové značky a jednopixelové gify), které Společnosti například umožňují počítat uživatele, kteří tyto stránky navštívili. nebo otevřel e-mail a další související statistiky webových stránek (například záznam popularity určité sekce a ověření integrity systému a serveru).

Soubory cookie mohou být „trvalé“ nebo „relační“ soubory cookie. Trvalé soubory cookie zůstanou ve vašem osobním počítači nebo mobilním zařízení, když přejdete do režimu offline, zatímco soubory cookie relace budou odstraněny, jakmile zavřete webový prohlížeč. Další informace o cookies: Co jsou cookies?.

Pro níže uvedené účely používáme relační i trvalé soubory cookie:

Nezbytné / základní soubory cookie

Typ: Soubory cookie relace

Spravováno: nám

Účel: Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby vám poskytovaly služby dostupné prostřednictvím webových stránek a umožňovaly vám používat některé z jeho funkcí. Pomáhají ověřovat uživatele a zabraňují podvodnému používání uživatelských účtů. Bez těchto cookies nemohou být poskytovány služby, o které jste požádali, a tyto cookies používáme pouze k poskytování těchto služeb.

Zásady používání cookies / oznámení o přijetí cookies

Typ: Trvalé soubory cookie

Spravováno: nám

Účel: Tyto soubory cookie určují, zda uživatelé přijali používání cookies na webových stránkách.

Funkční cookies

Typ: Trvalé soubory cookie

Spravováno: nám

Účel: Tyto soubory cookie nám umožňují zapamatovat si volby, které jste učinili při používání webu, například zapamatování vašich přihlašovacích údajů nebo jazykových preferencí. Účelem těchto cookies je poskytnout vám více osobní zkušenosti a zabránit tomu, abyste nemuseli znovu zadávat své preference pokaždé, když používáte web.

Další informace o cookies, které používáme a o vašich volbách týkajících se cookies, naleznete v našich Zásadách používání cookies nebo v části Cookies v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Použití vašich osobních údajů

Společnost může používat osobní údaje pro následující účely:

Poskytovat a udržovat naši službu, včetně sledování využívání naší služby.

Správa účtu: spravovat vaši registraci jako uživatele služby. Osobní údaje, které poskytnete, vám mohou poskytnout přístup k různým funkcím služby, které máte jako registrovaný uživatel k dispozici.

Pro plnění smlouvy: vývoj, dodržování a závazek kupní smlouvy na produkty, zboží nebo služby, které jste si zakoupili, nebo na jakoukoli jinou smlouvu s námi prostřednictvím služby.

Kontaktovat vás: Kontaktovat vás e-mailem, telefonními hovory, SMS nebo jinými rovnocennými formami elektronické komunikace, jako jsou oznámení push mobilní aplikace týkající se aktualizací nebo informativní komunikace týkající se funkcí, produktů nebo smluvních služeb, včetně aktualizací zabezpečení, pokud je to nutné nebo přiměřené za jejich implementaci.

Poskytnout vám se zprávami, speciálními nabídkami a obecnými informacemi o dalším zboží, službách a událostech, které nabízíme a které jsou podobné těm, které jste již zakoupili nebo se na ně ptali, pokud jste se nerozhodli takové informace nedostávat.

Chcete-li spravovat své požadavky: Zúčastnit se a spravovat vaše požadavky na nás.

Pro převody podniků: Vaše údaje můžeme použít k vyhodnocení nebo provedení fúze, odprodeje, restrukturalizace, reorganizace, rozpuštění nebo jiného prodeje či převodu některých nebo všech našich aktiv, ať už jako pokračující činnost nebo jako součást bankrotu, likvidace nebo podobného řízení, ve kterém jsou mezi převedenými aktivy osobní údaje, které máme o našich uživatelích služeb k dispozici.

Pro jiné účely: Vaše údaje můžeme použít k jiným účelům, jako je analýza dat, identifikace trendů používání, stanovení účinnosti našich propagačních kampaní a vyhodnocení a vylepšení naší Služby, produktů, služeb, marketingu a vašich zkušeností.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet v následujících situacích:

 • Poskytovatelé služeb: Vaše osobní údaje můžeme sdílet s poskytovateli služeb za účelem sledování a analýzy využití naší služby, abychom vás mohli kontaktovat.
 • Pro převody podniků: Vaše osobní údaje můžeme sdílet nebo převádět v souvislosti s jakýmkoli fúzí, prodejem aktiv Společnosti, financováním nebo akvizicí celého našeho podniku nebo jeho části jiné společnosti nebo v jeho průběhu.
 • S přidruženými společnostmi: Vaše informace můžeme sdílet s našimi přidruženými společnostmi. V takovém případě budeme požadovat, aby tyto přidružené subjekty dodržovaly tyto zásady ochrany osobních údajů. Přidružené společnosti zahrnují naši mateřskou společnost a jakékoli další dceřiné společnosti, partnery společného podnikání nebo jiné společnosti, které s námi kontrolujeme nebo které jsou pod společnou kontrolou.
 • S obchodními partnery: Vaše informace můžeme sdílet s našimi obchodními partnery, abychom vám mohli nabídnout určité produkty, služby nebo propagační akce.
 • S ostatními uživateli: když sdílíte osobní údaje nebo jinak komunikujete ve veřejných prostorách s jinými uživateli, mohou tyto informace zobrazit všichni uživatelé a mohou být veřejně distribuovány mimo ně.
 • S Vaším souhlasem: Vaše osobní údaje můžeme s vaším souhlasem zveřejnit pro jakékoli jiné účely.

Uchovávání vašich osobních údajů

Společnost si vaše osobní údaje uchová pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely stanovené v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje budeme uchovávat a používat v rozsahu nezbytném pro splnění našich zákonných povinností (například, pokud jsme povinni uchovávat vaše data v souladu s platnými zákony), řešit spory a vymáhat naše právní dohody a zásady.

Společnost si také uchová data o použití pro účely interní analýzy. Data o použití jsou obecně uchovávána po kratší dobu, s výjimkou případů, kdy jsou tato data použita k posílení bezpečnosti nebo zlepšení funkčnosti naší služby, nebo jsme ze zákona povinni uchovávat tato data po delší časové období.

Přenos vašich osobních údajů

Vaše údaje, včetně osobních údajů, jsou zpracovávány v provozních kancelářích společnosti a na jakýchkoli dalších místech, kde se nacházejí strany zapojené do zpracování. Znamená to, že tyto informace mohou být přenášeny do počítačů umístěných mimo váš stát, provincii, zemi nebo jinou vládní jurisdikci a mohou na nich být udržovány, kde se zákony na ochranu údajů mohou lišit od zákonů ve vaší jurisdikci.

Váš souhlas s těmito zásadami ochrany osobních údajů, po kterém následujete předložení těchto informací, představuje váš souhlas s tímto převodem.

Společnost přijme všechna přiměřeně nezbytná opatření, aby zajistila, že se s vašimi údaji bude zacházeno bezpečně a v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a že nebude probíhat žádný přenos vašich osobních údajů do organizace nebo země, pokud nebudou zavedeny odpovídající kontroly, včetně bezpečnosti Vaše údaje a další osobní údaje.

Zveřejnění vašich osobních údajů

Obchodní transakce

Pokud se společnost účastní fúze, akvizice nebo prodeje aktiv, mohou být vaše osobní údaje převedeny. Poskytneme upozornění před přenosem vašich osobních údajů a poté, co se na ně vztahují jiné zásady ochrany osobních údajů.

Vymáhání práva

Za určitých okolností může být společnost požádána o zpřístupnění vašich osobních údajů, pokud to vyžaduje zákon nebo v reakci na platné žádosti veřejných orgánů (např. Soud nebo vládní agentura).

Další právní požadavky

Společnost může zveřejnit vaše osobní údaje v dobré víře, že taková akce je nezbytná k:

 • Dodržujte zákonnou povinnost
 • Chraňte a hájte práva nebo vlastnictví společnosti
 • Zabraňte nebo vyšetřte možné protiprávní jednání v souvislosti se Službou
 • Chraňte osobní bezpečnost uživatelů služby nebo veřejnosti
 • Chraňte před právní odpovědností

Bezpečnost vašich osobních údajů

Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás důležitá, ale mějte na paměti, že žádný způsob přenosu přes internet nebo způsob elektronického ukládání není 100% bezpečný. I když se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost.

Ochrana osobních údajů GDPR

Právní základ pro zpracování osobních údajů podle GDPR

Osobní údaje můžeme zpracovávat za následujících podmínek:

 • Souhlas: Udělili jste souhlas se zpracováním osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů.
 • Plnění smlouvy: Poskytnutí Osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy s Vámi a/nebo pro plnění jakýchkoli předsmluvních závazků z ní.
 • Zákonné povinnosti: Zpracování Osobních údajů je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, které Společnost podléhá.
 • Životní zájmy: Zpracování osobních údajů je nezbytné pro ochranu Vašich životně důležitých zájmů nebo zájmů jiné fyzické osoby.
 • Veřejné zájmy: Zpracování osobních údajů souvisí s úkolem, který je prováděn ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené Společnosti.
 • Oprávněné zájmy: Zpracování Osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů sledovaných Společností.

V každém případě Vám Společnost ráda pomůže objasnit konkrétní právní základ, který se na zpracování vztahuje, a zejména zda je poskytnutí Osobních údajů zákonným či smluvním požadavkem nebo požadavkem nutným k uzavření smlouvy.

Vaše práva podle GDPR

Společnost se zavazuje respektovat důvěrnost vašich osobních údajů a zaručit, že můžete uplatnit svá práva.

Podle těchto Zásad ochrany osobních údajů a podle zákona, pokud jste v EU, máte právo:

 • Požádejte o přístup ke svým Osobním údajům. Právo na přístup, aktualizaci nebo vymazání informací, které o vás máme. Kdykoli je to možné, můžete přistupovat ke svým osobním údajům, aktualizovat je nebo požadovat jejich vymazání přímo v sekci nastavení vašeho účtu. Pokud tyto akce nemůžete provést sami, kontaktujte nás, abychom vám pomohli. To vám také umožňuje obdržet kopii osobních údajů, které o vás uchováváme.
 • Požádat o opravu Osobních údajů, které o Vás uchováváme. Máte právo na opravu jakýchkoli neúplných nebo nepřesných informací, které o vás máme.
 • Vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Toto právo existuje tam, kde se spoléháme na oprávněný zájem jako právní základ pro naše zpracování a existuje něco ohledně vaší konkrétní situace, kvůli které chcete vznést námitku proti našemu zpracování vašich osobních údajů z tohoto důvodu. Máte také právo vznést námitku tam, kde zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu.
 • Požádejte o výmaz Vašich osobních údajů. Máte právo nás požádat o vymazání nebo odstranění Osobních údajů, pokud neexistuje žádný dobrý důvod, abychom je nadále zpracovávali.
 • Požádejte o přenos Vašich osobních údajů. Vám nebo Vámi zvolené třetí straně poskytneme Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu. Vezměte prosím na vědomí, že toto právo se vztahuje pouze na automatizované informace, k jejichž použití jste nám původně poskytli souhlas nebo kde jsme tyto informace použili k plnění smlouvy s vámi.
 • Odvolat svůj souhlas. Máte právo odvolat svůj souhlas s používáním vašich osobních údajů. Pokud svůj souhlas odvoláte, možná vám nebudeme moci poskytnout přístup k určitým konkrétním funkcím Služby.

Uplatnění vašich práv na ochranu osobních údajů GDPR

Svá práva na přístup, opravu, zrušení a námitku můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete. Vezměte prosím na vědomí, že vás můžeme požádat, abyste ověřili svou totožnost, než na takové požadavky odpovíme. Pokud podáte žádost, pokusíme se vám odpovědět co nejdříve.

Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů na naše shromažďování a používání vašich osobních údajů. Pro více informací, pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru (EHP), kontaktujte prosím svůj místní úřad pro ochranu údajů v EHP.

Ochrana soukromí dětí

Naše služba se netýká nikoho mladšího 13 let. Vědomě neshromažďujeme osobní údaje od kohokoli mladšího 13 let. Pokud jste rodič nebo zákonný zástupce a víte, že vaše dítě nám poskytlo osobní údaje, prosím kontaktujte nás. Pokud zjistíme, že jsme shromažďovali osobní údaje od kohokoli mladšího 13 let bez ověření rodičovského souhlasu, podnikáme kroky k odstranění těchto informací z našich serverů.

Pokud se jako právní základ pro zpracování vašich údajů musíme spoléhat na souhlas a vaše země vyžaduje souhlas rodiče, můžeme vyžadovat souhlas vašeho rodiče, než tyto informace shromáždíme a použijeme.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které nejsou provozovány námi. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na stránky této třetí strany. Důrazně doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů každé stránky, kterou navštívíte.

Nemáme žádnou kontrolu nad žádnou odpovědností za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo praktiky stránek či služeb třetích stran.

Změny v tomto Ochrana osobních údajů

Naše zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. O všech změnách vás budeme informovat zveřejněním nových zásad ochrany osobních údajů na této stránce.

Než změna vstoupí v platnost, dáme vám vědět e-mailem nebo prominentním oznámením o naší službě a aktualizujeme datum „Poslední aktualizace“ v horní části těchto zásad ochrany osobních údajů.

Doporučujeme pravidelně kontrolovat tyto zásady ochrany osobních údajů. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů jsou účinné, pokud jsou zveřejněny na této stránce.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat:

Návštěvou této stránky na našich webových stránkách: https://www.bitconnect.co/contact-us/