Privacy Beleid

Privacy Beleid

Dit privacybeleid bevat het beleid en de procedures van ons bedrijf voor het verzamelen, verwerken en openbaar maken van uw informatie wanneer u de service gebruikt en om u te informeren over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

We verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens om de service te leveren en te verbeteren. U erkent het verzamelen en gebruiken van informatie onder dit Privacybeleid door de Service te gebruiken.

Interpretatie

De onderstaande omstandigheden definiëren thij betekenissen van woorden en termen met hoofdletters eerste letters. De volgende termen hebben dezelfde betekenis, of ze nu in enkelvoud of meervoud zijn geschreven.

Definities

Voor de doeleinden van dit privacybeleid:

Account verwijst naar een unieke accountconfiguratie waarmee u onze Service of aspecten van onze Service kunt gebruiken.

BitConnect naar de Bedrijf (in deze Overeenkomst ook wel "het bedrijf", "ons", "wij" of "onze" genoemd).

Het bedrijf is de gegevensbeheerder om AVG-redenen.

Cookies zijn kleine pakketjes die een website op uw computer, mobiele apparaat of een ander apparaat plaatst en die onder andere informatie bevatten over uw browsegeschiedenis op die website.

Land verwijst in dit verband naar het Verenigd Koninkrijk.

Voor de doelstelling van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) verwijst de Onderneming naar de rechtspersoon die, alleen of in samenwerking met anderen, de doelen en middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt.

Apparaat betekent elk gadget dat toegang heeft tot de Service, zoals een mobiele telefoon, computer of slimme tablet.

persoonlijke datum is alle inhoud die het bedrijf kan gebruiken om een ​​specifiek individu te identificeren of ermee contact op te nemen.

Persoonlijke gegevens verwijzen naar alle unieke informatie over u, zoals een naam, locatiegegevens, een identificatienummer, een online identificator of een of meer kenmerken die specifiek zijn voor uw fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit, voor AVG-doeleinden.

Service verwijst in de context naar de Website.

Een dienst leverancier is elke natuurlijke of rechtspersoon die gegevens verwerkt namens de Corporation. Het verwijst naar externe bedrijven of personen die door het Bedrijf zijn ingehuurd om de Service mogelijk te maken, de Service namens hem te leveren, Service met betrekking tot de Service uit te voeren of het Bedrijf te helpen beoordelen hoe u de Service gebruikt. Dienstverleners worden onder de AVG beschouwd als gegevensverwerkers.

Gebruik Data zijn gegevens die de Website automatisch heeft verkregen, hetzij via het gebruik van de Bedrijfsdienst of van de Dienst zelf (bijvoorbeeld de duur van een websitebezoek).

Website verwijst naar: BitConnect, waartoe de gebruiker toegang heeft https://www.bitconnect.co

Jij verwijzen naar de persoon die de Service gebruikt of er toegang toe heeft, of het Bedrijf of een andere rechtspersoon namens wie deze persoon de Service gebruikt of er toegang toe heeft, zoals van toepassing.

Als de persoon die de Dienst gebruikt, wordt u volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) de Betrokkene of de Gebruiker genoemd.

Uw persoonlijke informatie verkrijgen en gebruiken

Typen verzamelde gegevens

Persoonlijke informatie

Het kan zijn dat we u nodig hebben om ons persoonlijk identificeerbare gegevens te geven die we kunnen gebruiken om u te identificeren of contact met u op te nemen tijdens het gebruik van onze service. Gegevens die het bedrijf kan gebruiken om u te identificeren, omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

E-mailadres

Uw volledige namen

Contact nummer

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens

Wanneer u de Dienst gebruikt, verzamelt het Bedrijf automatisch Gebruiksgegevens.

Gebruiksgegevens kunnen bestaan ​​uit het IP-adres (Internet Protocol) van uw internetapparaat, browsernaam, browserversie, onze servicepagina's die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die op de websites is doorgebracht, unieke apparaat-ID's en andere soortgelijke diagnostische informatie .

We kunnen bepaalde gegevens automatisch verzamelen wanneer u toegang krijgt tot de Service via of via een mobiel gadget, inclusief, maar niet beperkt tot, het type mobiele telefoon dat u gebruikt, de unieke ID van uw mobiele apparaat, het IP-adres van uw mobiele apparaat, uw mobiele besturingssysteem, unieke apparaat-ID's, het type mobiele webbrowser dat u gebruikt en andere soortgelijke diagnostische gegevens.

We kunnen ook de informatie verzamelen die uw webbrowser verzendt wanneer u onze Service bezoekt of een apparaat met internetverbinding gebruikt om toegang te krijgen tot de Service.

Trackingtechnologieën en cookies

We gebruiken cookies en andere volgtechnologieën om informatie te verzamelen, te verzamelen en te bewaren over hoe mensen onze service gebruiken. Beacons, scripts en tags behoren tot de trackingtechnologieën die worden gebruikt om gegevens te verzamelen en te volgen en om onze service te verbeteren en te analyseren. We kunnen de volgende technologieën gebruiken:

 •       Cookies worden vaak browsercookies genoemd. Een cookie is een gegevenspakket dat op uw apparaat wordt bewaard. U kunt uw browser zo configureren dat alle cookies worden geweigerd of u informeren wanneer er een is ontvangen. U mag sommige elementen van onze Service niet gebruiken als u weigert om cookies te accepteren. Tenzij u uw browserinstellingen hebt gewijzigd om cookies te weigeren, kan onze Service cookies gebruiken
 •       zoals Flash Cookies. Bepaalde delen van onze Service kunnen informatie over uw interesses of activiteiten op onze Service verzamelen en opslaan met behulp van Flash-cookies of lokaal opgeslagen objecten. Dezelfde browservoorkeuren hebben geen invloed op flash-cookies als browsercookies. Ga naar "Waar kan ik de instellingen wijzigen voor het uitschakelen of verwijderen van lokale gedeelde objecten?" voor meer informatie over het verwijderen van Flash-cookies. Informatie vind je op:  https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_
 •       Web Bakens. Webbakens (ook bekend als pixeltags, clear gifs en single-pixel gifs) zijn kleine elektronische hulpmiddelen waarmee het bedrijf gebruikers kan berekenen die deze pagina's hebben bezocht of een e-mail hebben geopend, en andere gerelateerde statistische gegevens van de website (bijvoorbeeld de bekendheid van een bepaalde sectie en het valideren van systeem- en serverauthenticiteit). Wanneer u offline gaat, blijven permanente cookies op uw computer of mobiele apparaat staan, terwijl de website sessiecookies verwijdert wanneer u uw browser afsluit. Lees hier meer over cookies: Wat zijn cookies?

Voor de hieronder beschreven doelstellingen gebruiken we zowel sessie- als permanente cookies:

Noodzakelijke / essentiële cookies

Type: sessiecookies

Beheerd door: Ons (BitConnect)

Deze cookies zijn nodig om u diensten te verlenen die via de website worden aangeboden en om u te laten genieten van enkele van de functies ervan. Ze helpen bij de authenticatie van gebruikers en voorkomen ongeoorloofd accountgebruik. De door u gevraagde diensten kunnen niet worden geleverd zonder deze cookies, en we gebruiken deze cookies alleen om die diensten te leveren.

Cookiesbeleid / Acceptatiecookies

 

Functionaliteit Cookies

Type: permanente cookies

Beheerd door: Ons (BitConnect)

Deze cookies helpen ons beslissingen te onthouden die u maakt bij het gebruik van de website, zoals het onthouden van uw inloggegevens of taalkeuze. Deze cookies worden gebruikt om u een unieke ervaring te bieden en te voorkomen dat u bij elk bezoek aan de website uw keuzes moet invoeren.

Raadpleeg ons Cookiebeleid of de pagina Cookies van ons Privacybeleid voor meer informatie over de cookies die we gebruiken en uw cookievoorkeuren.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Het bedrijf kan uw persoonlijke gegevens om de volgende redenen gebruiken:

Om onze Service te leveren en te beheren, inclusief het toezicht op het gebruik ervan binnen en buiten de Website.

Manage Your Account: Beheer uw lidmaatschap als een servicegebruiker. Als gebruiker kunnen de door u verstrekte persoonsgegevens u toegang geven tot bepaalde functies van de dienst.

Voor de effectiviteit van een contract: de totstandkoming, naleving en uitvoering van de koopovereenkomst voor de artikelen, producten of diensten die u via de Dienst of enige andere overeenkomst met Ons hebt verkregen.

Om je te contacteren: Indien nodig of redelijk voor de implementatie ervan, om u te bereiken via telefoongesprekken, e-mails, sms of andere gangbare vormen van elektronische communicatie, zoals popmeldingen van een mobiele applicatie met betrekking tot nieuwe updates of informatieve communicatie met betrekking tot de producten, functies of continue diensten, inclusief beveiligingsupdates voor de website.

Tenzij u ervoor kiest om dergelijke gegevens niet te ontvangen, sturen wij u speciale aanbiedingen, nieuws en standaardinformatie over andere producten, diensten en evenementen die wij aanbieden die vergelijkbaar zijn met de producten die u al heeft gekocht of waarover u heeft geïnformeerd.

Om uw verzoeken te beheren, volg dan deze stappen: Om te reageren op en uw verzoeken om diensten van Ons te beheren.

Voor zakelijke overschrijvingen: We kunnen uw gegevens gebruiken om een ​​desinvestering, herstructurering, reorganisatie, fusie, ontbinding of andere verkoop en distributie van sommige of al onze activa te evalueren of uit te voeren, hetzij als een levensvatbaar bedrijf of als onderdeel van een liquidatie, faillissement of iets dergelijks procedure, waarin persoonlijke informatie die door ons wordt bewaard over onze serviceklanten een van de overgedragen activa is.

We kunnen uw gegevens gebruiken voor: andere redenen, zoals gegevensverwerking, het identificeren van gebruikstrends, het evalueren en verbeteren van onze Service, het vaststellen van het succes van onze promotionele activiteiten, goederen, diensten, marketing en uw ervaring.

In de volgende gevallen kunnen we uw persoonlijke gegevens overdragen:

 •       Met serviceproviders: We kunnen uw persoonlijke gegevens overdragen aan serviceproviders om bij te houden en te evalueren hoe onze service wordt gebruikt en om contact met u op te nemen.
 •       Voor zakelijke overschrijvingen: We kunnen uw persoonlijke informatie overdragen en inzetten als onderdeel van, of tijdens, de verkoop van bedrijfsactiva, of magere, financiering of aankoop van alle of een deel van ons bedrijf door een ander bedrijf.
 •       Met filialen: We kunnen uw informatie overdragen aan onze gelieerde ondernemingen, in welk geval we hen zullen verplichten dit privacybeleid te volgen. Ons moederbedrijf en alle andere dochterondernemingen, joint venture-partners of andere bedrijven waarmee wij de zeggenschap hebben of waarmee wij de gedeelde zeggenschap overdragen, worden als gelieerde ondernemingen beschouwd.
 •       Met onze zakenpartners: We kunnen uw informatie overdragen aan onze zakenpartners om u bepaalde producten, promoties en diensten te leveren.
 •       Met andere gebruikers: Als u persoonlijke informatie overdraagt ​​of anderszins communiceert met andere gebruikers in de openbare secties, kunnen andere gebruikers zien dat die informatie openbaar wordt verspreid.
 •       Met uw toestemming: In overeenstemming met uw toestemming kunnen we uw persoonlijke gegevens om een ​​andere reden vrijgeven.

Bewaring van uw persoonlijke gegevens

Het bedrijf bewaart de persoonlijke gegevens alleen voor zover nodig om de redenen die in dit privacybeleid worden beschreven. We zullen uw persoonlijke gegevens alleen beheren en gebruiken zolang als nodig is om te voldoen aan onze wettelijke overeenkomst (bijvoorbeeld als we wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te bewaren), problemen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleid uit te voeren.

Het bedrijf zal het bewaren om redenen van interne analyse. Behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de infrastructuur of de functie van Onze Service te verbeteren, of wanneer We wettelijk verplicht zijn om deze gegevens voor langere tijd te bewaren, worden Gebruiksgegevens voor een korte duur bewaard.

Overdracht van uw persoonlijke gegevens

Uw gegevens, inclusief persoonlijke informatie, worden verwerkt in de operationele kantoren van het bedrijf en overal waar de partners die verband houden met de verwerking zich bevinden. Dit houdt in dat het bedrijf informatie kan verzenden naar - en opgeslagen op - systemen buiten uw provincie, staat, natie of andere overheidsgebieden waar de voorschriften voor gegevensbescherming kunnen verschillen van die in uw rechtsgebied.

Uw akkoord met dit privacybeleid vertegenwoordigt uw toestemming voor overdracht, gevolgd door uw invoer van dergelijke gegevens.

Het bedrijf zal alle redelijke procedures nemen om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig en onder dit beleid wordt behandeld. Er zal geen overdracht van uw persoonlijke gegevens naar een bedrijf of land plaatsvinden tenzij er passende controles zijn, waaronder de bescherming van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

Zakelijke transacties

het Bedrijf kan uw Persoonsgegevens overdragen als het Bedrijf betrokken is bij een overname, fusie of verkoop van activa. Voordat het bedrijf uw persoonlijke gegevens verplaatst en onderworpen wordt aan een ander privacybeleid, zullen we u hiervan op de hoogte stellen.

Handhaving van de Wet

Het bedrijf kan in bepaalde omstandigheden worden verplicht om uw persoonlijke gegevens vrij te geven, zoals wanneer dit wettelijk verplicht is of als reactie op verzoeken van overheidsinstanties (bijv. een rechtbank of een overheidsinstantie).

Overige wettelijke verplichtingen

Het bedrijf kan uw persoonlijke gegevens vrijgeven in de goede trouw van mening dat een dergelijke actie vereist is om • te voldoen aan een wettelijke verantwoordelijkheid • de rechten of eigendom van het bedrijf te beschermen en te verdedigen • mogelijke misstanden in verband met de service te voorkomen of te onderzoeken • de persoonlijke veiligheid van Gebruikers van de Dienst of het publiek.

Uw persoonlijke gegevensbeveiliging

We geven om de volledige veiligheid van uw persoonlijke gegevens, maar onthoud dat geen enkele vorm van gegevensoverdracht of techniek van elektronische opslag volledig veilig is. Hoewel we er alles aan doen om commercieel redelijke procedures te gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

AVG: AVG Privacywettelijke basis voor persoonsgegevens

We kunnen Persoonsgegevens verwerken in de volgende gevallen:

 •       Toestemming: U heeft Uw toestemming gegeven om Persoonsgegevens te verwerken voor een of meer unieke doeleinden.
 •       Contract prestatie: Het verstrekken van Persoonsgegevens is vereist om een ​​overeenkomst met U en/of eventuele precontractuele vereisten daarvan na te komen.
 •       JURIDISCH verplichtingen: Het beheren van persoonsgegevens is vereist voor het bedrijf om te voldoen aan een wettelijke plicht.
 •       Vitaal belangen: Het beheren van Persoonsgegevens is nodig om Uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.
 •       Publieke belangen: De verwerking van Persoonsgegevens houdt verband met een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of de uitoefening van het officiële gezag van de Onderneming. • Gerechtvaardigde belangen: het beheer van persoonsgegevens is vereist voor de doeleinden van de legitieme belangen van het bedrijf.

In elke situatie zal het bedrijf graag helpen bij het verduidelijken van de exacte wettelijke basis die van toepassing is op de verwerking, inclusief of het verstrekken van persoonsgegevens een wettelijke of contractuele noodzaak is of een vereiste om een ​​contract aan te gaan.

Uw rechten onder de AVG

Het bedrijf garandeert dat uw persoonlijke gegevens privé blijven en dat u uw rechten kunt uitoefenen.

 Als u zich in de EU bevindt, heeft u op grond van dit privacybeleid het recht om:

 •       Toegang vragen tot uw persoonlijke gegevens. U heeft het recht om de gegevens die wij van u hebben in te zien, te wijzigen of te verwijderen. U kunt uw persoonlijke gegevens waar mogelijk rechtstreeks openen, bijwerken of verwijderen vanuit het gedeelte met uw accountinstellingen. Als u deze activiteiten niet alleen kunt voltooien, neem dan contact met ons op voor hulp. Met deze actie kunt u ook een kopie krijgen van de persoonlijke gegevens die we voor u in ons bestand hebben.
 •       Verzoek om correctie van persoonlijke informatie die we over u bewaren. U bent verplicht om eventuele onjuiste of misleidende informatie over u die wij hebben verholpen, te corrigeren.
 •       U hebt het volledige recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens. Dit recht is van toepassing wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van gerechtvaardigd belang als rechtsgrond. Iets aan uw status maakt dat u zich op deze basis wilt verzetten tegen onze verwerking van uw persoonlijke informatie. U hebt ook het volledige recht om bezwaar te maken als het bedrijf uw persoonsgegevens verwerkt voor direct marketingdoeleinden.
 •       Verzoek verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Wanneer er voor ons geen wettelijk doel is om door te gaan met het verwerken van persoonsgegevens, hebt u het recht om te verzoeken dat deze worden verwijderd of verwijderd.
 •       Vraag de overdracht van uw persoonlijke gegevens aan. We zullen uw persoonlijke gegevens aan u of een door u opgegeven derde verstrekken in een gestructureerd, veelgebruikt, machineleesbaar formaat. Houd er rekening mee dat dit voorrecht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie die u ons hebt toegestaan ​​​​te gebruiken of die we hebben gebruikt om een ​​contract met u uit te voeren.
 •       Uw toestemming intrekken. U heeft het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in te trekken. Het is mogelijk dat we u geen toegang verlenen tot bepaalde specifieke functies van de service als u uw toestemming intrekt.

Uitoefening van uw GDPR-gegevensbeschermingsrechten

Door contact met ons op te nemen, kunt u uw recht op toegang, rectificatie, intrekking en verzet kenbaar maken. Houd er rekening mee dat we u kunnen vragen om uw identiteit te verifiëren voordat we dergelijke vragen beantwoorden. We zullen ons uiterste best doen om u zo snel mogelijk te antwoorden als u een verzoek indient.

U hebt het recht om een ​​klacht van een klant in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over het verzamelen, verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens door ons. Als u zich als gebruiker in de Europese Economische Ruimte (EER) bevindt, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde gegevensbeschermingsautoriteit voor meer hulp.

Privacy van kinderen

Onze Service behandelt geen gevallen van kinderen jonger dan 13 jaar. We verzamelen niet opzettelijk persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Laat het ons weten als u een voogd of ouder bent en u weet dat uw kind ons heeft ingediend met Persoonsgegevens. Stel dat we ontdekken dat we persoonlijke gegevens hebben geregistreerd van elk geslacht onder de 13 jaar zonder ouderlijke toestemming. In dat geval zullen we snelle stappen ondernemen om die informatie van onze servers te wissen.

Stel dat we op de overeenkomst moeten vertrouwen als rechtsgrond voor het verwerken van uw gegevens, en uw land heeft toestemming van de ouders nodig. In dat geval hebben we mogelijk de toestemming van je ouders nodig voordat we die informatie verzamelen en gebruiken.

Links van andere websites

Onze Service kan links bevatten naar websites die geen eigendom zijn van of beheerd worden door Ons. Als u op een link van een derde partij klikt, brengt de website u naar de site van die derde partij. We raden gebruikers ten zeerste aan het privacybeleid te lezen van elke website die ze bezoeken.

We hebben geen invloed op en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We behouden ons het recht voor om op elk moment passende wijzigingen in ons privacybeleid te wijzigen. Het bedrijf zal eventuele wijzigingen aan u doorgeven door het herziene privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

Voordat de wijziging van kracht wordt, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen via e-mail en/of een opvallende kennisgeving op onze service. We zullen informatie bijwerken over de "Laatst bijgewerkt"-datum aan het begin van dit privacybeleid.

Het is raadzaam om dit privacybeleid regelmatig te controleren op updates. Wijzigingen in deze privacyverklaring worden van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Neem contact met ons op

Als u vragen of informatie heeft over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via de volgende link: https://www.bitconnect.co/contact-us/.