Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności zawiera zasady i procedury naszej firmy dotyczące gromadzenia, przetwarzania i ujawniania Twoich danych podczas korzystania z Usługi oraz informowania Cię o Twoich prawach do prywatności oraz o tym, jak prawo Cię chroni.

Gromadzimy i wykorzystujemy Twoje Dane Osobowe w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, potwierdzasz zbieranie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Interpretacja

Okoliczności wymienione poniżej definiują ton znaczenia słów i terminów pisanych wielkimi literami. Poniższe terminy mają to samo znaczenie, niezależnie od tego, czy zostały zapisane w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje

Do celów niniejszej Polityki prywatności:

Konto odnosi się do unikalnej konfiguracji konta w celu korzystania z naszej Usługi lub aspektów naszej Usługi.

BitConnect odnosi się do O nas (określany również jako „Firma”, „Nas”, „My” lub „Nasz” w niniejszej Umowie).

Spółka jest Administratorem Danych ze względu na RODO.

Pliki Cookies to małe pakiety umieszczane przez witrynę internetową na Twoim komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu, zawierające między innymi informacje o Twojej historii przeglądania w tej Witrynie.

Kraj w tym kontekście odnosi się do Wielkiej Brytanii.

Dla celów RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Spółka odnosi się do podmiotu prawnego, który samodzielnie lub we współpracy z innymi określa cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych.

Urządzenie oznacza dowolny gadżet, który może uzyskiwać dostęp do Usługi, taki jak telefon komórkowy, komputer lub inteligentny tablet.

personel dane to wszelkie treści, których Firma może użyć do zidentyfikowania określonej osoby lub skontaktowania się z nią.

Dane osobowe odnoszą się do wszelkich unikalnych informacji o Tobie, takich jak imię i nazwisko, dane o lokalizacji, numer identyfikacyjny, identyfikator internetowy lub jeden lub więcej atrybutów charakterystycznych dla Twojej tożsamości fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej, do celów RODO.

Usługi w kontekście odnosi się do Serwisu.

Serwis Provider to każda osoba fizyczna lub prawna, która przetwarza dane w imieniu Korporacji. Odnosi się do zewnętrznych firm lub osób zatrudnionych przez Spółkę w celu udostępnienia Usługi, świadczenia Usługi w jej imieniu, wykonania Usługi związanej z Usługą lub pomocy Spółce w ocenie, w jaki sposób Użytkownik korzysta z Usługi. Usługodawcy są uważani za Podmioty Przetwarzające Dane w rozumieniu RODO.

Stosowanie Dane to dane, które Serwis pozyskał automatycznie, poprzez korzystanie z Usługi Spółki lub z samego Serwisu (na przykład czas trwania wizyty na stronie).

Strona internetowa odnosi się do BitConnect, z którego użytkownik może uzyskać dostęp https://www.bitconnect.co

You odnoszą się odpowiednio do osoby korzystającej z Usługi lub uzyskującej dostęp do niej lub Firmy lub innej osoby prawnej, w imieniu której taka osoba korzysta z Usługi lub uzyskuje do niej dostęp.

Jako osoba korzystająca z Usługi jesteś określany jako Podmiot danych lub Użytkownik w ramach RODO (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

Uzyskiwanie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych

Rodzaje zbieranych danych

Informacje osobiste

Możemy wymagać od Ciebie podania nam danych osobowych umożliwiających identyfikację, które możemy wykorzystać do zidentyfikowania Ciebie lub skontaktowania się z Tobą podczas korzystania z naszej Usługi. Dane, które Firma może wykorzystać do Twojej identyfikacji, obejmują między innymi:

adres e-mail

Twoje imiona i nazwiska

Numer kontaktowy

Dane użytkowania

Dane użytkowania

Podczas korzystania z Usługi Firma automatycznie gromadzi Dane dotyczące użytkowania.

Dane dotyczące użytkowania mogą obejmować adres IP urządzenia internetowego, nazwę przeglądarki, wersję przeglądarki, strony naszych usług, do których uzyskujesz dostęp, czas i datę wizyty, czas spędzony na stronach internetowych, unikalne identyfikatory urządzeń i inne podobne informacje diagnostyczne .

Możemy automatycznie zbierać pewne dane, gdy uzyskujesz dostęp do Usługi za pośrednictwem lub za pośrednictwem gadżetu mobilnego, w tym między innymi typ używanego telefonu komórkowego, odrębny identyfikator urządzenia mobilnego, adres IP urządzenia mobilnego, mobilny system operacyjny, niepowtarzalne identyfikatory urządzeń, rodzaj mobilnej przeglądarki internetowej, z której korzystasz, oraz inne podobne dane diagnostyczne.

Możemy również zbierać informacje wysyłane przez przeglądarkę internetową podczas odwiedzania naszej Usługi lub korzystania z urządzenia podłączonego do Internetu w celu uzyskania dostępu do Usługi.

Technologie śledzenia i pliki cookie

Używamy plików cookie i innych technologii śledzenia, aby zbierać, gromadzić i przechowywać informacje o tym, jak ludzie korzystają z naszej Usługi. Sygnały nawigacyjne, skrypty i tagi należą do technologii śledzenia używanych do gromadzenia i śledzenia danych oraz ulepszania i analizowania naszej usługi. Możemy wykorzystać następujące technologie:

 •       Pliki Cookies są często nazywane plikami cookie przeglądarki. Plik cookie to pakiet danych przechowywany na Twoim urządzeniu. Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub informowała o ich otrzymaniu. Nie możesz korzystać z niektórych elementów naszej Usługi, jeśli nie akceptujesz plików cookie. O ile nie zmieniłeś ustawień przeglądarki tak, aby odrzucała pliki cookie, nasz Serwis może wykorzystywać pliki cookie
 •       jak Flash Pliki Cookies. Niektóre części naszego Serwisu mogą gromadzić i przechowywać informacje o Twoich zainteresowaniach lub działaniach w naszym Serwisie za pomocą plików cookie Flash lub przechowywanych lokalnie obiektów. Te same preferencje przeglądarki nie kontrolują plików cookie flash jako plików cookie przeglądarki. Odwiedź stronę „Gdzie mogę zmienić ustawienia wyłączania lub usuwania lokalnych obiektów udostępnionych?” aby uzyskać dodatkowe informacje na temat usuwania plików cookie Flash. Informacje znajdziesz na  https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_
 •       Sieć Radiolatarni. Sygnały nawigacyjne w sieci Web (znane również jako znaczniki pikselowe, czyste gify i jednopikselowe gify) to małe narzędzia elektroniczne, które pozwalają Firmie obliczać użytkowników, którzy odwiedzili te strony lub otworzyli wiadomość e-mail, oraz inne powiązane dane statystyczne dotyczące witryny (na przykład rejestrowanie wyeksponowanie określonej sekcji oraz sprawdzanie autentyczności systemu i serwera). Po przejściu do trybu offline trwałe pliki cookie pozostają na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym, podczas gdy Witryna usuwa pliki cookie sesji po zamknięciu przeglądarki. Dowiedz się więcej o plikach cookie tutaj: Czym są pliki cookie?

W celach przedstawionych poniżej wykorzystujemy zarówno sesyjne, jak i trwałe pliki cookie:

Niezbędne / niezbędne pliki cookie

Typ: sesyjne pliki cookie

Administrowany przez: Nas (BitConnect)

Te pliki cookie są wymagane do świadczenia usług oferowanych za pośrednictwem Witryny i umożliwiają korzystanie z niektórych jej funkcji. Pomagają w uwierzytelnianiu użytkowników i zapobiegają nieautoryzowanemu użyciu konta. Żądane usługi nie mogą być świadczone bez tych plików cookie, a my używamy tych plików cookie wyłącznie do świadczenia tych usług.

Polityka plików cookie / akceptacja powiadomień Pliki cookie

 

Funkcjonalność Pliki cookie

Typ: trwałe pliki cookie

Administrowany przez: Nas (BitConnect)

Te pliki cookie pomagają nam zapamiętać decyzje podejmowane podczas korzystania z Witryny, takie jak zapamiętanie danych logowania lub wyboru języka. Te pliki cookie są wykorzystywane, aby zapewnić Ci wyjątkowe wrażenia i uniemożliwić Ci dokonywanie wyborów za każdym razem, gdy odwiedzasz Witrynę.

Zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie lub stroną Pliki cookie w naszej Polityce prywatności, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat używanych przez nas plików cookie i preferencji dotyczących plików cookie.

Wykorzystanie Twoich danych osobowych

Firma może wykorzystywać Twoje dane osobowe z następujących powodów:

Dostarczanie i zarządzanie naszą Usługą, w tym monitorowanie jej wykorzystania w ramach Serwisu i poza nim.

Zarządzanie kontem: Zarządzaj swoim członkostwem jako użytkownik usługi. Jako użytkownik, przekazane przez Ciebie Dane Osobowe mogą dawać Ci dostęp do niektórych funkcji Serwisu.

Dla skuteczności umowy: tworzenie, zgodność i realizacja umowy zakupu przedmiotów, produktów lub usług nabytych za pośrednictwem Usługi lub jakiejkolwiek innej umowy z nami.

Skontaktować się z Tobą: Gdy jest to konieczne lub uzasadnione dla ich wdrożenia, aby skontaktować się z Tobą za pośrednictwem połączeń telefonicznych, wiadomości e-mail, SMS-ów lub innych powszechnych form komunikacji elektronicznej, takich jak powiadomienia pop aplikacji mobilnej dotyczące nowych aktualizacji lub komunikaty informacyjne związane z produktami, funkcjami lub ciągłe usługi, w tym aktualizacje zabezpieczeń Witryny.

O ile nie zdecydujesz się nie otrzymywać takich danych, będziemy wysyłać Ci specjalne oferty, nowości i standardowe informacje o innych oferowanych przez nas produktach, usługach i wydarzeniach, które są porównywalne z tymi, które już kupiłeś lub o które pytałeś.

Aby zarządzać swoimi prośbami, wykonaj następujące kroki: Aby odpowiadać na Twoje prośby o usługi od nas i zarządzać nimi.

Do przelewów firmowych: Możemy wykorzystać Twoje dane do oceny lub przeprowadzenia zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, fuzji, rozwiązania lub innej sprzedaży i dystrybucji niektórych lub wszystkich naszych aktywów, niezależnie od tego, czy jest to rentowna firma, czy w ramach likwidacji, upadłości lub podobnej postępowanie, w którym posiadane przez Nas Dane Osobowe dotyczące naszych klientów Serwisu znajdują się wśród przekazywanych aktywów.

Możemy wykorzystywać Twoje dane do inne powody, takie jak przetwarzanie danych, identyfikowanie trendów użytkowania, ocena i ulepszanie naszej Usługi, ustalanie sukcesu naszych działań promocyjnych, towarów, usług, marketingu i Twoich doświadczeń.

W następujących przypadkach możemy przekazać Twoje dane osobowe:

 •       Z dostawcami usług: Możemy przekazywać Twoje dane osobowe Usługodawcom w celu śledzenia i oceny sposobu korzystania z naszej Usługi oraz kontaktowania się z Tobą.
 •       Do przelewów firmowych: Możemy przekazywać i udostępniać Twoje dane osobowe w ramach lub w trakcie sprzedaży aktywów Firmy lub skromnego finansowania lub zakupu całości lub części naszej działalności przez inną firmę.
 •       Z Towarzyszami: Możemy przekazywać Twoje dane naszym podmiotom stowarzyszonym, w takim przypadku zobowiązujemy ich do przestrzegania niniejszej Polityki prywatności. Nasza firma macierzysta i wszelkie inne podmioty zależne, partnerzy joint venture lub inne firmy, z którymi kontrolujemy lub przekazujemy wspólną kontrolę, są uważane za podmioty stowarzyszone.
 •       Z naszymi partnerami biznesowymi: Możemy przekazywać Twoje dane naszym partnerom biznesowym, aby zapewnić Ci określone produkty, promocje i usługi.
 •       Z innymi użytkownikami: Jeśli przekazujesz dane osobowe lub w inny sposób komunikujesz się z innymi użytkownikami w sekcjach publicznych, inni użytkownicy mogą zobaczyć te informacje rozpowszechniane publicznie.
 •       Za Twoją zgodą: Zgodnie z Twoją zgodą możemy ujawnić Twoje dane osobowe z dowolnego innego powodu.

Przechowywanie Twoich danych osobowych

Spółka będzie przechowywać Dane Osobowe tylko w takim zakresie, w jakim jest to wymagane z przyczyn wyszczególnionych w niniejszej Polityce prywatności. Będziemy zarządzać Twoimi danymi osobowymi i wykorzystywać je tylko tak długo, jak jest to konieczne do wypełnienia naszej umowy prawnej (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani przez prawo do przechowywania Twoich danych), rozwiązywania problemów i wdrażania naszych umów prawnych i polityk.

Spółka będzie je przechowywać do celów analizy wewnętrznej. Z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane do ulepszania infrastruktury lub ulepszania funkcji Naszej Usługi lub gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy czas, Dane dotyczące użytkowania są przechowywane przez krótki czas.

Przekazywanie danych osobowych

Twoje dane, w tym Dane Osobowe, są przetwarzane w biurach operacyjnych Spółki oraz w każdym innym miejscu, w którym znajdują się partnerzy związani z przetwarzaniem. Oznacza to, że Firma może przekazywać informacje do systemów znajdujących się poza Twoją prowincją, stanem, krajem lub innymi terytoriami rządowymi, w których przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od obowiązujących w Twojej jurysdykcji.

Twoja zgoda na niniejszą Politykę prywatności oznacza zgodę na przesyłanie, a następnie wprowadzenie takich danych.

Firma podejmie wszelkie rozsądne procedury, aby zapewnić, że Twoje dane są traktowane w bezpieczny sposób i zgodnie z niniejszą Polityką. Żadne przesyłanie Twoich danych osobowych do firmy lub kraju nie będzie miało miejsca, chyba że zostaną wprowadzone odpowiednie kontrole, w tym ochrona Twoich danych i innych danych osobowych.

Ujawnienie danych osobowych

Transakcje biznesowe

Firma może przekazać Twoje Dane Osobowe, jeśli Firma jest zaangażowana w przejęcie, fuzję lub sprzedaż aktywów. Zanim Firma przeniesie Twoje Dane Osobowe i zacznie podlegać innej Polityce Prywatności, powiadomimy Cię o tym.

Egzekwowanie prawa

Firma może być zobowiązana do ujawnienia Twoich danych osobowych w pewnych okolicznościach, na przykład gdy jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na żądania organów rządowych (np. sądu lub agencji rządowej).

Inne zobowiązania prawne

Firma może ujawnić Twoje dane osobowe w dobrej wierze, że takie działanie jest wymagane w celu: • wypełnienia odpowiedzialności prawnej • ochrony i obrony praw lub własności Firmy • zapobieżenia lub zbadania potencjalnych naruszeń w związku z Usługą • ochrony bezpieczeństwa osobistego Użytkownicy Serwisu lub publiczność.

Twoje bezpieczeństwo danych osobowych

Dbamy o pełne bezpieczeństwo Twoich Danych Osobowych, ale pamiętaj, że żadna forma przesyłania danych, ani technika ich elektronicznego przechowywania nie jest całkowicie bezpieczna. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zastosować komercyjnie uzasadnione procedury ochrony Twoich danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich absolutnego bezpieczeństwa.

RODO: Podstawa prawna prywatności danych osobowych

Możemy przetwarzać Dane Osobowe w następujących przypadkach:

 •       Zgoda: Udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie unikalnych celów.
 •       Umowa jest gwarancją najlepszej jakości, które mogą dostarczyć Ci Twoje monitory,: Podanie Danych Osobowych jest wymagane w celu wypełnienia umowy z Tobą i/lub wszelkich jej wymagań przed zawarciem umowy.
 •       Regulamin więzy: Zarządzanie Danymi Osobowymi jest wymagane, aby Spółka wywiązała się z obowiązku prawnego.
 •       Istotny zainteresowania: Zarządzanie Danymi Osobowymi jest wymagane w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej.
 •       Publiczne zainteresowania: Obsługa Danych Osobowych jest związana z zadaniem realizowanym w interesie publicznym lub sprawowaniem władzy publicznej Spółki. • Uzasadnione interesy: Zarządzanie Danymi Osobowymi jest wymagane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Spółki.

W każdej sytuacji Spółka z przyjemnością pomoże w wyjaśnieniu dokładnej podstawy prawnej, która ma zastosowanie do przetwarzania, w tym czy dostarczenie Danych Osobowych jest ustawową lub umowną koniecznością lub warunkiem zawarcia umowy.

Twoje prawa wynikające z RODO

Firma gwarantuje, że Twoje Dane Osobowe pozostaną prywatne i będziesz mógł skorzystać ze swoich praw.

 Jeśli jesteś w UE, masz prawo zgodnie z niniejszą Polityką prywatności do:

 •       Poproś o dostęp do swoich danych osobowych. Masz prawo zobaczyć, zmienić lub usunąć informacje, które posiadamy o Tobie. W miarę możliwości możesz uzyskać dostęp, zaktualizować lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych bezpośrednio z obszaru ustawień konta. Jeśli nie możesz wykonać tych czynności samodzielnie, skontaktuj się z nami w celu uzyskania pomocy. Ta czynność umożliwia również uzyskanie kopii Danych osobowych, które posiadamy dla Ciebie.
 •       Poproś o korektę danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat. Masz obowiązek poprawić wszelkie niedokładne lub wprowadzające w błąd informacje o Tobie, które naprawiliśmy.
 •       Masz pełne prawo do wniesienia sprzeciwu wobec gromadzenia i przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo to ma zastosowanie, gdy przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w oparciu o uzasadniony interes jako podstawę prawną. Coś w Twoim statusie sprawia, że ​​chcesz sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych na tej podstawie. Masz również pełne prawo do sprzeciwu, jeśli Firma przetwarza Twoje Dane Osobowe w celach marketingu bezpośredniego.
 •       Poproś o usunięcie swojego osobistego dane. Jeżeli nie istnieje prawny cel, abyśmy kontynuowali przetwarzanie Danych Osobowych, masz prawo zażądać ich usunięcia lub usunięcia.
 •       Poproś o przesłanie swoich danych osobowych. Przekażemy Twoje dane osobowe Tobie lub wskazanej przez Ciebie stronie trzeciej w ustrukturyzowanym, często używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Należy pamiętać, że to uprawnienie dotyczy wyłącznie informacji komputerowych, na których użycie nam zezwoliłeś lub które wykorzystaliśmy do realizacji umowy z Tobą.
 •       Wycofaj swoją zgodę. Masz prawo do cofnięcia zgody na wykorzystanie Twoich danych osobowych. Możemy nie zapewnić Ci dostępu do niektórych określonych funkcji Usługi, jeśli wycofasz swoją zgodę.

Korzystanie z praw RODO do ochrony danych

Kontaktując się z nami, możesz wyrazić swoje prawa do dostępu, sprostowania, wycofania i sprzeciwu. Pamiętaj, że przed udzieleniem odpowiedzi na takie zapytania możemy poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości. Dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej odpowiedzieć na Twoje zapytanie.

Masz prawo złożyć skargę klienta do organu ochrony danych w związku z gromadzeniem, gromadzeniem i przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych. Jeśli jako użytkownik przebywasz w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), skontaktuj się z najbliższym organem ochrony danych, aby uzyskać dalszą pomoc.

Prywatność dzieci

Nasza usługa nie zajmuje się przypadkami dzieci poniżej 13 roku życia. Nie zbieramy celowo danych osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia. Prosimy o powiadomienie nas, jeśli jesteś opiekunem lub rodzicem i wiesz, że Twoje dziecko przesłało Nas z Danymi Osobowymi. Załóżmy, że odkrywamy, że zarejestrowaliśmy dane osobowe dowolnej płci w wieku poniżej 13 lat bez zgody rodziców. W takim przypadku podejmiemy szybkie kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

Załóżmy, że musimy opierać się na umowie jako podstawie prawnej do przetwarzania Twoich danych, a Twój kraj wymaga zgody rodziców. W takim przypadku możemy potrzebować zgody Twojego rodzica przed zebraniem i wykorzystaniem tych informacji.

Linki do innych stron internetowych

Nasza Usługa może zawierać łącza do stron internetowych, które nie są naszą własnością lub nie są przez nas zarządzane. Jeśli klikniesz link strony trzeciej, Witryna przeniesie Cię do strony tej strony trzeciej. Zdecydowanie zalecamy, aby użytkownicy zapoznali się z Polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Nie mamy wpływu i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści stron internetowych lub usług stron trzecich, politykę prywatności lub praktyki.

Zmiany niniejszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany odpowiednich zmian w naszej Polityce prywatności w dowolnym momencie. Firma poinformuje Cię o wszelkich modyfikacjach, publikując zmienioną Politykę prywatności na tej stronie.

Zanim modyfikacja zacznie obowiązywać, powiadomimy Cię o tym e-mailem i/lub wyraźnym powiadomieniem w Naszej Usłudze. Zaktualizujemy informacje o dacie „Ostatniej aktualizacji” na początku niniejszej Polityki prywatności.

Zaleca się regularne zapoznawanie się z niniejszą Polityką prywatności pod kątem wszelkich aktualizacji. Zmiany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na tej stronie.

Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub informacje dotyczące naszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższego linku: https://www.bitconnect.co/contact-us/.